Искать по референционному

Искать недвижимость


случай

Уникальный участок с чудесным видом города Ханья !

Уникальный участок с чудесным видом города Ханья !
Цена: 1 320 000 EUR
Жилая площадь: 200 m²
Площадь участка: 4000 m²

Плюсы: Близко пляжа, Огород, Места на паркинге
детали
 

Участок

Участок
Цена: 1 440 000 EUR
Площадь участка: 6650 m²

детали
 

Вилла

Вилла
Цена: 535 000 EUR
Жилая площадь: 133 m²
Площадь участка: 500 m²

Плюсы: Гараж, Огород, Комин, Места на паркинге
детали
 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa cele oraz zasady pobierania danych poprzez formularze kontaktowe niezbędne do obsługi zgłoszeń Użytkowników celem świadczenia żądanej przez Użytkownika usługi, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę Łóżka Prawdziwe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sportowe 1.

Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

 

 Definicje:
1. Administrator - oznacza , Łóżka Prawdziwe Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sportowa 1, 05-075 Warszawa , NIP 952-11-36-215, REGON 012132241, KRS 0000054275 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu w domenach www.nieruchoscinakrecie.com i  www.creterealestates.com oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach www.nieruchoscinakrecie.com i  www.creterealestates.com

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


 Ochrona informacji
Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 922 ze zm.) i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w Serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w Serwisie.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest firma Łóżka Prawdziwe sp. z o.o. (Administrator).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Ustawa).
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
  1. w celu realizacji przepisów prawa,
  2. w celu realizacji  umowy,
 4.  Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 5. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
   Łóżka Prawdziwe sp. z o.o.
   ul. Sportowa 1
   05-075 Warszawa
   Tel. 22 773 50 02
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 2. Użytkownicy serwisu mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora.
 3. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane do Administratora.

 

Aktualizacja
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.nieruchomoscinakrecie.com, www.creterealestates.com . Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz w celach statystycznych. Możesz je wyłączyć lub zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.